loader
湖北二A区运维通知

尊敬的用户您好: 
     我司接到运营商通知将于2023年2月11日凌晨0点10分-6点对机房电源进行升级,请您在之前做好数据备份并关闭服务器。
       给您带来的影响与不便深感抱歉,敬请谅解!


     影响线路:湖北二A区

                                                                                                                                                                         指点云
                                                                                                                                                                    2023年2月8日

在线客服