loader
成都电信机房维护通知

为了进一步提高成都机房的网络质量,成都电信机房将于12月30日0时-12月31日30分,进行防火墙升级维护,耗时30分钟左右,升级期间会出现间歇性断网,给您带来不便还望见谅。
                                                                                                                                            指点云:2021年12月30日


在线客服